PADEL SAWO RY JA PADEL CLUB KUOPIO RY 

YHDISTÄVÄT VOIMANSA


Kuopiossa toimii tällä hetkellä kaksi padelseuraa; Padel Sawo ry ja Padel Club Kuopio ry. Molemmat seurat ovat viimeisen kahden vuoden aikana edistäneet kuopiolaista padelia seuratoiminnan muodossa monipuolisesti. Padelin räjähdysmäisen suosion edelleen kasvaessa on molemmilla seuroilla halu kasvattaa ja kehittää toimintaa. Seurat ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä suositun Kuopion Padelliigan. Yhteistyö on ollut toimivaa ja sen on huomattu edistävän kuopiolaista padelyhteisöä.

Olemme yhteistyössä päättäneet yhdistää seuravoimamme ja jatkamme elokuusta 2022 alkaen uutena suurena kuopiolaisena padelseurana. Seurojen yhdistämisen tavoitteena on parantaa kuopiolaisten padelpelaajien mahdollisuuksia harrastaa, kehittyä ja menestyä lajissa. Yhdistämällä seurat kootaan seuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Yhdellä suurella seuralla on paremmat edellytyksen tarjota padelin harrastajille mm. laadukasta valmennusta, houkuttelevia tapahtumia sekä kehittää kilpailutoimintaa Kuopiossa. Tavoitteenamme on myös kehittää entisestään juniori- ja perhepadeltoimintaa. Laaja jäsenkunta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja on myös yhteistyökumppaneiden näkökulmasta houkuttelevaa.

Haluamme tiedottaa seurojen yhdistymisestä aktiivisesti. Lisätietoja yhdistymisestä ja sen vaikutuksesta jäseniin ja yhteistyökumppaneihin on luvassa lähiviikkoina.

Padelyhteisössä on voimaa!

Yhteistyöterveisin,

Padel Sawo ry & Padel Club Kuopio ry

Lisätietoja saat seurojen puheenjohtajilta: